WEIGHTLIFTING

O zajęciach

Nauka bojów olimpijskich ze szczególnym naciskiem na prawidłowe wykonanie poszczególnych faz ruchu. Ćwiczenia poprawiające cechy motoryczne, takie jak: szybkość, skoczność, siłę i koordynację ruchową. Doskonalenie ćwiczeń pomocniczych i rozwijających moc eksplozywną ciała.