STRETCHING & MOBILITY

Przegląd Klasa

Trening poprawiający mobilność ciała. Poprawi sprawność organizmu, zniweluje bóle, dysfunkcje i ograniczenia ruchowe. Trening zaprogramowany w celu poprawy mechanizmu organizmu. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi łatwiejsze wykonywanie podstawowych ćwiczeń w przyszłości.

Informacje O Klasie

Lokalizacja Klasy